Gezinscoaching

Wat is gezinscoaching? 

Binnen een gezin zijn er minstens 2 gezinsleden. Elk gezinslid heeft zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen manier van communiceren en eigen behoeften en noden. Ook is elke persoon op een bepaalde manier gehecht en gaat hier zijn/haar gedrag op afstemmen. 

Tijdens een gezinscoaching bekijken we welke leden deel uit maken van het systeem. We trachten een zicht te krijgen op de verhoudingen en dynamieken, op hoe iedereen communiceert. Hoe wordt er omgegaan met stressvolle periodes (overlijden, financieel moeilijke situaties, echtscheiding, kinderen met noden, ziektes,...) en minder stressvolle periodes? Wie neemt welke positie in en hoe is dit voor de anderen? We willen samen zicht krijgen op de patronen en dynamieken die er terug te vinden zijn in het gezin.

Elke persoon is op een bepaalde manier gehecht. Dit komt voort uit relaties en ervaringen in contacten die zich in de kindertijd tot nu op heden hebben plaatsgevonden. De hechtingstijl van een persoon maakt hoe hij/zij nu in het leven staat, hoe hij/zij functioneert en hoe hij/zij in staat is om relaties met anderen aan te gaan en verbinding te maken met anderen. Het heeft dus ook een effect op hoe ouders de kinderen opvoeden. 

Dit alles willen we onder de loep nemen om duidelijkheid te scheppen en meer inzichten te verkrijgen. Het kan helpen om het gezin optimaler te laten functioneren en het welbevinden van de gezinsleden te verbeteren. 

Gezin

Wie kan er beroep doen op een gezinscoach? 

Elk gezin kan een vraag stellen bij een gezinscoach. Zowel eenoudergezinnen, tweeoudergezinnen, traditionele gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, grote en kleine gezinnen,... .

we vertrekken vanuit het gezinslid die de vraag stelt en gaan dan verder met de andere gezinsleden. Iedereen komt aanbod om zijn/haar verhaal te doen. Dit kan in groepsgesprekken of in individuele gesprekken. We bekijken waar de noden van het gezin liggen en wat haalbaar is. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken om dynamieken en communicatiestijlen bloot te leggen.