Ellen

Ellen

Mijn naam is Ellen. Ik ben 41 jaar, getrouwd met Kris en trotse mama van Imme en Senne.

Na mijn opleiding als maatschappelijk werker heb ik me verder gespecialiseerd in werken met jongeren in het onderwijs. Zo heb ik mijn getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid, postgraduaat autisme en de bachelor-na-bachelor buitengewoon onderwijs behaald. Daarnaast heb ik een opleiding tot life coach en leercoach gevolgd.

Tussendoor heb ik al heel wat navormingen, cursussen en bijscholingen gevolgd rond allerlei relevante thema’s zoals, autisme en klasmanagement, autisme en probleemgedrag, kies kleur tegen pesten, angst- en stemmingsstoornissen, omgaan met agressie, stevig in je schoenen, en nog veel meer.

Ik werk al meer dan 15 jaren in het onderwijs, waarvan de afgelopen jaren met jongeren die om uiteenlopende redenen moeite hebben om het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs te volgen. 
 
Wanneer ik merk dat er heel wat leerlingen zijn die dankzij de nodige ondersteuning en hulp toch hun dromen kunnen waarmaken, wil ik daar graag aan mee werken!

Leerlingen en ouders die tegen een eindeloze reeks wachtlijsten of reglementeringen aanlopen voordat ze ondersteuning of begeleiding kunnen krijgen op schools vlak wil ik graag helpen met laagdrempelige hulp op maat.
 
Op deze manier wil ik ook jongeren helpen die niet in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk of voor die jongeren voor wie deze ondersteuning niet voldoende is. 

Voor jongeren met ASS en/of AD(H)D wil ik graag een vertrouwenspersoon zijn die samen met hen een manier zoekt om de uitdagingen, waar ze in het dagelijks leven voor komen te staan, aan te gaan.
 
Ook jongeren die het moeilijk hebben om voor zichzelf op te komen (op een juiste manier) wil ik inzichten en tools aanbieden door middel van actieve werkvormen om weerbaarder te worden.

Naast de leerlingen wil ik ook graag een coach zijn voor leerkrachten.  

Door de invoering van het M-decreet komen heel wat leerkrachten voor extra uitdagingen te staan. Er wordt verwacht dat ze les kunnen geven op maat van heel wat verschillende soorten leerlingen. Dikwijls hebben deze leerlingen ook een hele rugzak aan bagage bij.

Ik wil de draagkracht van deze leerkrachten vergroten door het aanreiken van tips en tools, maar ook door het vergroten van hun eigen kracht en vertrouwen.
 
Tot slot geef ik vormingen aan bijscholingen in het onderwijs. Ik sta graag en gepassioneerd voor een groep om hen te motiveren en te inspireren om nieuwe stappen te zetten en nieuwe dingen uit te proberen.