AD(H)D

Jongeren met AD(H)D worden dikwijls misbegrepen. Ze bedoelen het vaak zeer goed, maar de manier waarop ze reageren wordt vaak verkeerd ingeschat.

In onze begeleiding willen we een luisterend oor zijn voor hen. We gaan op zoek waar ze moeite mee hebben en hoe we dit zouden kunnen veranderen. 

Vaak begint het bij zichzelf leren kennen en inschatten. 

Graag gaan we de uitdaging aan om hen te laten uitgroeien tot enthousiaste volwassenen die geloven in zichzelf.